GHI DANH VĂN NGHỆ

 

Cc bạn & qu phu nhn thn mến;

Cc bạn cng qu phu nhn c thể tư minh ghi danh tối đa đến 3 hoặc 4 bản nhạc với điệu nhạc khc nhau như Paso, Rumba, Slow, Boston, Chachacha, Bebop, Valve, Twist...để ban nhạc chọn lựa sắp xếp xen kẻ cho phần gip vui & dạ vũ. 

Cũng cho mọi người cng thấy, cng biết ai đ ghi danh tham dư  & trnh nhạc trng hợp:

Xin CLICK vo Link sau đy:

 https://1drv.ms/x/s!AqOojlTOWnVbjFI9sNRtdA0km3gu

then CLICK "Edit in Browser" at top right corner.
để tự điền vo chi tiết tham dự. Cảm ơn Oanh Nguyen đ created this link.

Xin đa tạ
TB Cn

 

 
TRANG CHNH TRANG TRƯỚC