Cách Gởi Tiền

I . Các bạn ở USA : 

1- Gởi check về cho Trần Tuấn - Địa chỉ :  1980 Via Esperanza, San Dimas, CA 91773

                             2- Nếu nhà bank của bạn có Zelle system (Zelle participating banks) th́ gửi cho : tuantranpe@yahoo.com

           II. Các bạn ở các quốc gia khác th́ đến nhà bank địa phương gửi về:

Bank of America

100 West 33rd St.

New York, NY 10001

 Swift Code: BOFAUS3N

Account Number: 000185200363

(nhà bank có thể tính lệ phí nhưng vẫn rẻ hơn các cách gửi khác).

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC