Anh cho em ma Xun

 Tnh yu v thuỷ thủ

 Lin khc Phượng Hong- Elvis Phương

 Lin khc Phượng Hong- Bảo Yến

 Lin Khc Hoa bien-Hoa trinh nử -Tuyết trắng

 Hoa biển NT

 Đi khi em muốn khc

 Hoa biển -Dạ Lan

 Bng nhỏ gio đường

 Vĩnh biệt SiGn

 Vắng Anh Ma Đng

 Tr lại em yu

 Tiển em

 SiGn Ơi vĩnh biệt

 Qu hương bỏ lại

 Qua cơn m

 Nước mắt cho SiGn

 Người di tn buồn_SG niềm nhớ khng tn

 Nắng Paris - Nắng SiGn

 Ma Thu Paris

 Mưa SiGn cn buồn khng em

 Bản tnh ca cho em

 Ging ngọc

 Cn một cht g để nhớ

 Con đường tnh ta đi

 Chiều ty đ

 Cho em một ngy

 Dấu tnh sầu

 Diem xưa  Đường xưa
 Một Lần Xa Bến   Thung Lũng Hồng  
 Hạ buồn  Mắt lệ cho người
 My lang thang  Mưa hồng
 Ngn thu o tm  Ru em từng ngn xun nồng
 Thong my bay  Yu em dat do
TRANG CHNH TRANG TRƯỚC