TANG LỄ VŨ ĐÌNH NHUẦN

TANG LỄ VŨ ĐÌNH NHUẦN

Ngày 3/07/2021 vào lúc 11g00 AM. Một số các bạn K19 & anh em trong gia đình HQ/HH/Victoria(Melbourne) đã tụ tập tại Nhà Thờ Thánh Mẫu La Vang đễ tham dự buỗi lễ An Vị tro cốt của bạn Nhuần do Đức cha Nguyễn văn Long đến Melbourne chủ tế, rất trân trọng và trang nghiêm

Cám ơn các bạn trong vùng Melbourne nhất là Chị Toàn và a/c Long, Quí đã lo chu đáo mọi chuyện cho bạn Nhuần đến nơi yên nghỉ cuối cùng được đầy đủ với nghi lễ trang trọng,

  TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC
>