Sau một thời gian chuẩn bị, quyển Kỷ Yếu đã hoàn tất do các bạn nỗ lực, chung sức đóng góp và đã phát hành vào dịp Đại Hội kỳ 10 vào tháng 7/2009 tại Boston. Các bạn nào tham gia ĐH cùng lúc tham gia viết bài đều sẽ được BTC trao tận tay món quà quý báu mà trong đó là những hình ảnh rãi rác đâu đây nay đã được các bạn gởi về và BBT thu nhận, gói ghém trong quyển sách thân thương dầy gần 500 trang với tiểu sử, hình ảnh cá nhân, hay sinh hoạt khoá v..v. Cam đoan các bạn sẽ nhớ laị những kỷ niệm của một quá khứ êm đềm đầy mộng mơ của thời SVSQ và hành trang qua các đơn vị từ ngày ra trường đến ngày chấm dứt cuộc đời binh nghiệp.

Đây là cuốn sách : Bìa Cứng, giấy 80# glossy, full color, khổ standard với 127 tiểu sử cùng nhiều hình ảnh kỷ niệm cá nhân và gia đình.
 

TRANG CHÍNH