KỶ YẾU TX2

Ngày 25/10/2007

 Các bạn thân mến, Khoảng hơn 7 năm nay, từ sau ngày Nguyễn Văn Định đột ngột ra đi, chúng tôi đã có ý định thực hiện một tài liệu, ghi nhận tiểu sử của từng cá nhân trong gia đình Thiên Xứng II . Với ý nguyện tài liệu sẽ được phổ biến cho tất cả anh em trước để siết chặt thêm tình thân hữu với nhau và sau để dùng khi hữu sự. Rất tiếc vì nhiều lý do bất khả kháng hoài bão này đã phải bị gác lại cho đến nay. Hai tuần trước Nguyễn Văn Sơn đã khơi động lại vấn đề này, và qua những thư từ trao đổi với nhau, chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm đúng để bắt đầu thực hiện ước vọng này. Sau khi hội ý với các CHT và các bạn trong Ban Chấp Hành, chúng tôi đã đi đến quyết định sau: Chánh thức thành lập Ủy ban thực hiện Kỷ Yếu Đệ Nhị Thiên Xứng, gọi tắt (Ban Kỷ Yếu TX2), với thành phần như sau:

1. Trưởng ban: Nguyễn Văn Sơn, điều hợp, thông tin về tiến triễn, trách nhiệm tổng quát công trình.

2. Cố vấn và phụ tá: Các CHT Vùng, đôn đốc, cổ động thu thập tài liệu gởi về Ban biên tập.

3. Ban biên tập: Trương Bá Côn, Võ Kiêm Huy, Mai Công Minh, Nguyễn Văn Oanh và Trần Phước Vạn, thu thập, sửa và lưu trữ hồ sơ nhận được từ các bạn.

4. Cố vấn kỹ thuật: Nguyễn Phùng Duyên, Nguyễn Nguyên Long, Lê Công Tâm và Âu Địch Xương, chuyển hình ảnh, duyệt sửa các chi tiết trong quân chủng vv…

Quyển Kỷ Yếu của chúng ta sẽ được chia làm 3 phần: 1. Tiểu sử của Khóa 19 SQHQ, dựa theo tài liệu của Trương Bá Côn đã được trình bày trong các lần Họp Khóa. 2. Tiểu sử của từng TX2 với hình ảnh cá nhân. Chúng ta chú trọng nhiều đến thời gian còn tại ngũ, nên những mục sau đây cần phải đề cập đến: ngày và nơi sanh, các đơn vị phục vụ, sự kiện đáng nhớ hay đáng quên nhất trong đời binh nghiệp, hình ảnh khi còn trong HQ (nếu có) và hình ảnh hiện nay với gia đình (nếu muốn). Các bạn có thể thêm nhiều chi tiết hơn nếu cảm thấy muốn san sẻ với anh em. 3. Hình ảnh về hoạt động chung của K19 từ trước đến nay, hình ảnh tài liệu các lần họp mặt của Vùng và của Khóa từ trước đến nay. Quyển K.Y.TX2 sẽ được thành ấn bản bìa cứng để các bạn lưu giữ, ngoài ra chúng tôi còn dự trù sẽ làm một bản trên DVD với đầy đủ hình ảnh hơn, tùy theo khả năng tài lực và tài chánh lúc bấy giờ.

Để dễ dàng trong việc thu thập tài liệu, chúng tôi kêu gọi các bạn gởi hồ sơ về ngay về Trần Phước Vạn, Nguyễn Văn Oanh và Mai Công Minh để lưu trữ và chuyển tiếp. Trong thời gian thực hiện, một vài tiểu sử cá nhân sẽ được Võ Kiêm Huy nêu trên trang nhà để làm mẫu cho các bạn. Xin lưu ý, vì là hồ sơ cá nhân nên phải vào trang kín mới xem được. Trên đây chỉ là quyết định sơ khởi để chúng ta có thể bắt đầu làm việc ngay. Yêu cầu các bạn cho biết thêm những tiết mục nào còn thiếu sót hoặc có ý kiến gì khác để Ban K.Y.TX2 bàn luận và bổ túc cho đầy đủ. Với sự hưởng ứng của tất cả và nhiệt tình của Nguyễn Văn Sơn, mong rằng quyển Kỷ Yếu sẽ được hoàn tất trong vòng một năm.

Thay mặt Ban Chấp Hành TX2 Mai Công Minh.