QUÂN SỐ– TX2 HIỆN NAY
 

>/center>

 

Qua đời gồm: 57 vì bệnh tật và 24 với các lý do dưới đây:

1

Đinh Bá Ánh

Chết trên đường vượt biên

2

Vũ Văn Bang

Tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa

3

Nguyễn Văn Bé

Tử trận ở Giang Đoàn 54 Tuần Thám

4

Lê Văn  Châu

Chết trước ngày đi H.O.

5

Mai Hữu Chiếu

Mất tích trên đường vượt biên

6

Nguyễn Văn Có

Chết trên HQ 451

7

Nguyễn Văn Cúc

Tử trận ở căn cứ Đồng Tâm

8

Mai Văn Đạc

Mất tích sau 75

9

Đỗ Thành Đức

Tử trận ở V3ZH

10

Phạm Phú Hải

Chết trong tù cộng sản

11

Huỳnh Minh Hoàng

Chết trên đường vượt biên

12

Bùi Việt Hùng

Chết trong đêm trực trên chiến hạm

13

Hứa Trịnh Lân

  Chết trong tù cộng sản

14

Mai Ngọc Lư

Chết khi đổ bộ lên đảo tỵ nạn

15

 Nguyễn Trọng Mộng

Giải ngũ vì bệnh tâm thần.

16

Lâm Sơn

Chết trên đường vượt biên

17

Nguyễn Trung Sơn

Tử trận ở mật khu Hố Bò

18

Lê Bỉnh Thu

Chết/mất tích trên đường vượt biên

19

Nguyễn Văn Thuận

Chết trên đường vượt biên

20

Trần Chí Trung

Chết/mất tích trên đường vượt ngục tù cải tạo

21

Phạm Văn Tư

Chết trong tù cộng sản

22

Cao Xuân Vũ

Chết trên đường vượt biên

 
TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC