Hàng thứ nhất: Nguyễn Công Khiêm, Nguyễn Văn Oanh, Đỗ Xuân Thọ, Trần Đình An, Trần Cẫm Huyền.

Hàng thứ hai: Ngô Tiên Hưng, Nguyễn Kháng Chiến, Nguyễn Dụng, Tống Chiêu Cầm, Trương Văn Hải YS, Nguyễn Kỳ Sơn, Lê Đức Chuẩn, Võ Ngọc Hạnh, Trần Văn Bính, Nguyễn Việt Dzũng.

Hàng thử ba: Dương Đức Trang, Trần Minh Lộc, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Huệ, Mai Công Minh, Đinh Hữu Oanh, Phan Văn Trung, Bùi Nguyên Tường, Trương Bá Côn, Nguyễn Đình Hồng, Trần Trúc Việt, Huỳnh Anh, Phan Văn Đa, Phạm Văn Hoan, Lê Công Tâm, Nguyễn Phùng Duyên, Nguyễn Bá Nha.

Những hình ảnh này cũng được load trên website

www.oanh19.com

hoặc trực tiếp link là:

http://oanh19.co.nf/Doc/DH15.ht

From Đinh Hữu Oanh  https://goo.gl/photos/Gf8p7FVHAmsZJew5A

  TRANG CHÍNH