Các bạn thân mến,

Tr
ước tiên tôi xin chúc các bn cùng gia đình mt ngày "l cha" thật hnh phúc cùng con cái và gia đình.
Sau đây xin chuy
n các bn mt tin khác. Cách đây ít hôm, tôi có nhn đin thoi t Hoàng Công Dược, CHT TX2 Vit Nam v tình trạng mt bn rt kém may mn hơn tt c bạnở VN. Bạn Phan Hu Danh, như anh em đều biết đã b bại lit nhiu năm qua, c chị cũng yếu không đi đng được. Cách đây hơn tháng Danh b tai biến phi vào nhà thương tháng tri, nay khá hơn nên đã được v nhà lại nhưng sc khe cũng rt kém không biết còn kéo dài được bao lâu. Dược cho biết lúc trước các cháu ca anh ch đều mướn được người lo cho cho cha m ăn uống, làm v sinh. Nhưng vì tình trng dch cúm Tàu, các cháu đã b cho nghỉ việc ch còn tìm việc làm tm đ nuôi gia đình và cũng không thể đến thăm cha m được. Dược cho tôi biết tin trên vi s dè dặt, không mun nh kêu gọi giúp đ Danh vì khóa chúng ta đã giúp nhiều ln cho Danh ri. Tuy nhiên qua s tìm hiểu thêm, BTM chúng tôi nhn thy tình trng ca a/c Danh quá bi đát nên quyết đnh kêu gi ln na lòng ho tâm ca anh em đóng góp chút ít cho a/c Danh đ thời gian cui cuc đi không phi quá cc khn na.

Nếu anh em muốn giúp Danh xin gởi chi phiếu về :

Christine Trn

1385 Northwyck Ct. McLean VA. 22102

 

Hoc:bng Paypal: cttran2008@gmail.com
b
ng Zelle: 703 989 7605

 

Ch Thông (Christine, Cơ) s tổng kết và chuyển về Sài Gòn cho Dược để chuyển lại cho Danh.

Cám ơn tất cả các bạn,

Mai Công Minh
Hội trưởng TX2
Jun 20, 2021

 

Đợt:1: Ngày 19-6-2021

GIÚP ĐỠ   

Đợt 2: Ngày 20-6-2021

GIÚP ĐỠ
Võ Hanh Thông $100.00   Trần Thụy Cơ (Bà xã Thông) $400.00
Nguyễn Nghĩa Hiệp $100.00   Nguyễn Văn Oanh $100.00
Nguyễn Dụng $200.00   Trần Chí Quan $300.00
Nguyễn Nguyên Long $200.00   Đinh Hữu Oanh $100.00

Tổng cộng

$600.00   Trần Tuấn $300.00
      Trần Phước Vạn $100.00
      Nguyễn Xuân Diên $100.00
     

Tổng cộng

$1400.00
         

Đợt 3: Ngày 21-6-2021

   

Đợt 4: Ngày 22-6-2021

 
Phạm Hùng $100.00   Dương Đức Trang $200.00
Phan Hồ Hải $100.00   Trương Văn Thì $100.00
Nguyển Ngọc Hứa $200.00   Lê Chí Thiện $100.00
Nguyễn Đình Cương $100.00   Nguyễn Văn Năm $200.00
Nguyễn Văn Kỳ $100.00   Trần Văn Hải $200.00
Cao Quang Thảo $100.00   Chị Tống Chiêu Cầm $200.00
Trịnh Văn Hai $100.00   Lâm Hữu Nhã $100.00
Đặng Trung Nghĩa $500.00   Nguyễn Văn Tư $200.00

Tổng cộng

$1300.00   Lê Tấn Phương $100.00
      Nguyễn Kháng Chiến $100.00
     

Tổng cộng

$1500.00
         

Đợt 5: Ngày 23-6-2021

   

Đợt 6: Ngày 24-6-2021

 
Ngô Sơn Khánh $50.00   Võ Kiêm Huy $100.00
Đỗ Quang Bích $100.00   Đỗ Văn Hạnh $200.00
Nguyễn Việt Long $100.00   Huỳnh Hoàng Nam $100.00
Trần Ngọc Diệp $100.00   Chị Nguyễn Viểt Mỹ $100.00
Hàng Thanh Nguyên $100.00  

Tồng Cộng

$500.00
Lâm Phước Tuấn $200.00      

Tồng Cộng

$650.00      
         

Đợt 7: Ngày 26-6-2021

   

Đợt 8: Ngày 27-6-2021

 
Bùi Nguyên Tường $100.00   Trần Thanh Tùng $100.00
Nguyễn Văn Tràng $100.00   Nguyễn Văn Tề $100.00
*Bùi Sơn $100.00  

Tồng Cộng

$200.00
Trần Văn Bính $100.00      
Nguyễn Đình Hồng $200.00      
Nguyễn Bá Muôn $100.00      
Trương Văn Hải (Y) $100.00      

Tổng Cộng

$800.00      
         

Đợt 9: Ngày 28-6-2021

   

Đợt 10: Ngày 1-7-2021

 
Nguyễn Văn Tao $100.00   Phan Văn Trung $100.00
Võ Ngọc Kỉnh $100.00  

Tổng Cộng

$100.00
Lương Minh Viễn $100.00      
Nguyễn Hoàng $200.00      

Tổng Cộng

$500.00      
         

Đợt 11: Ngày 5-7-2021

   

Đợt 12: Ngày 8-7-2021

 
Nguyễn Hoa Ngân $200.00   Phạm Văn Hoan $200.00
Trần Trúc Việt $100.00   Đỗ Xuân Thọ $100.00
Phạm Ngọc Hà $100.00  

Tổng Cộng

$300.00
Chị Nguyễn Phùng Duyên $100.00      

Tổng Cộng

$500.00      
         

Tổng cộng tính đến ngày 9-7-2021: $8350.00 USD

           Vào Quỹ Cứu trợ khẩn cấp: $86.50 USD (Xem ghi chú)

Ghi chú:
-H
i trưởng TX2 Mai Công Minh đã gi trước cho Phan Hu Danh mt s tin gm $200 ca chính bn, $200 ca Huỳnh Công Minh, và mt khon đóng góp ca cháu Lê Công Anh Tun, con trai TX2 Lê Công Tâm (VN), cháu Tun hin cư ng ti San Diego, CA.

  - Nguyn Ngc Ha góp thêm $86.50 vào qu "cu tr khn cp cho các TX2 VN".  Qu này chưa được thành lp nên Thông s chuyn v cho Hoàng Công Dược (Chi Hi trưởng TX2/VN) đ  tùy    nghi.

- * Bùi Sơn, cùng phc v vi Danh trên HQ 230, hq230@outlook.com, 714-722-2062

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC