stt          Họ và Tên   Thành Phố Quốc Gia
204   Nguyễn Văn Tài MD 20879 USA
205   Hứa Công Tánh CA 92633 USA
206   Nguyễn Văn Tao LA 70072 USA
207   Lâm Huy Tào NSW 2164 AUS
208   Đỗ Văn Tâm AB CDA
209   Lê Công Tâm SG VN
210   Nguyễn Văn Tề CA 95843 USA
211   Nguyễn Thái PYên VN
212   Phạm Hữu Thái    
213   Lê Công Thành AZ 85374 USA
214   Nguyễn Ký Thành  
215   Vũ Đức Thành WA 98146 USA
216   Cao Quang Thảo FL 33773 USA
217   Huỳnh Văn Thắng    
218   Trương Văn Thì WA 98059 USA
219   Lê Chí Thiện CA 95822 USA
220   Đỗ Xuân Thọ CA 94947 USA
221   Phạm Đức Thoan NSW 2170 AUS
222   Nguyễn Thành Thôi TX 75075 USA
223   Võ Hanh Thông VA 22102 USA
224   Lê Bỉnh Thu    
225   Nguyễn Văn Thuận    
226   Nguyễn Hữu Thượng   USA
227   Bùi Tiến PKhánh VN
228   Nguyễn Văn Tiến SG VN
229   Liệt Tín LX VN
230   Trương Thành Tính CA 95122 USA
231   Trần Văn Tỉnh VA 22030 USA
232   Nguyễn Bữu Toàn    
233   Trần Thanh Tòng    
234   Dương Đức Trang CA 90712 USA
235   Nguyễn Văn Tràng CA 94587 USA
236   Trần Trân QN VN
237   Trần Quang Trần VA 22150 USA
238   Trần Văn Trình SG VN
239   Nguyễn Trọng NY 11385 USA
240   Nguyễn H.Q. Trọng   VN
241   Trần Văn Trọng    
242   Huỳnh Văn Trung    
243   Phan Văn Trung CA 95136 USA
244   Trần Chí Trung    
245   Đào Lê Minh Truyết    
246   Ngô Đồng Trực    
247   Nguyễn Trực KH VN
248   Lâm Kim Tuấn VN
249   Lâm Phước Tuấn CA 94964 USA
250   Phạm Anh Tuấn MD 20882 USA
251   Trần Tuấn CA 91173 USA
252   Nguyễn Bá Tuế AG VN
253   Đinh Văn Tùng TX 75040 USA
254   Trần Văn Tùng CA 92595 USA
255   Đặng Vũ Quang Tuyên NSW 2166 AUS
256   Phùng Văn Tuyên   USA
257   Nguyễn Tấn Tư LA 70005 USA
258  

Nguyễn Văn Tư

TX 79107 USA
259  

Phạm Văn Tư

   
260  

Lê Văn Từ

CA 92641 USA
261  

Nguyễn Hữu Từ

MN CDA
262  

Bùi Nguyên Tường

CO 80016 USA
263  

Nguyễn Văn Tỷ

CA 92530 USA
264  

Trần Phước Vạn

GA 30013 USA
265  

Lương Minh Viễn

LA 70072 USA
266  

Trần Trúc Việt

CA 95121 USA
267  

Nguyễn Văn Vinh (nhô)

SK CDA
268  

Nguyễn Văn Vĩnh (rớt )

MA 02370 USA
269  

Cao Xuân Vũ

   
270  

Hồng Kiến xanh

VIC 3171 AUS
271  

Trần Xuân

CA 91765 USA
272  

Âu Dịch Xương

SYD 2200 AUS
TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC