stt         Họ và Tên        Thành Phố Quốc Gia
1   Trần Đình An SG VN
2   Trương Thanh An CA 92553 USA
3   Huỳnh Anh CA 91763 USA
4   Võ Anh VIC 3021 AUS
5   Đinh Bá Ánh    
6   Nguyễn Ngọc Ánh WA 98042 USA
7   Nguyễn Đình Ẫm  
8   Đồng Văn Ba QLD 4020 AUS
9   Nguyễn Văn Bá CA USA
10   Nguyễn Ngọc Ban    
11   Vũ Văn Bang    
12   Nguyễn Văn Bé    
13   Đỗ Quang Bích NSW 2205 AUS
14   Trần Văn Bính CA 95139 USA
15   Nguyễn Bình VIC 3074 AUS
16   Trần Văn Bình SG VN
17   Trần Văn Bửu    
18   Lê Văn Các NSW 2176 AUS
19   Tống Chiêu Cầm CA 95133 USA
20   Phạm Viết Chẩn CA 92338 USA
21   Lê Minh Chánh FL 32818 USA
22   Lê Văn Châu    
23   Ngô Thanh Chi 31170 FRA
24   Nguyễn Kháng Chiến CA 95610 USA
25   Mai Hữu Chiếu   VN
26   Nguyễn Minh Chính CA 95828 USA
27   Đặng Văn Cho CA 92128 USA
28   Lê Đức Chuẩn TX 75067 USA
29   Trương Văn Chung CT 06095 USA
30   Nguyễn Huy Chương PA 19446 USA
31   Nguyễn Văn Có    
32   Trương Bá Côn TX 78613 USA
33   Nguyễn Đức Công NSW 2200 AUS
34   Nguyễn Văn Cúc    
35   Nguyễn Cư TX 75002 USA
36   Nguyẽn Đình Cương CA 95118 USA
37   Võ Thành Cương VN
38   Nguyễn Hùng Cường CA 91762 USA
39   Phan Hữu Danh   VN
40   Nguyễn Xuân Diên QC CDA
41   Hồ Văn Diệp Đà Lạt VN
42   Trần Ngọc Diệp GA 30044 USA
43   Nguyễn Dụng CA 94580 USA
44   Đào Trung Dũng CA 91801 USA
45   Lê Trung Dũng CA 92129 USA
46   Lưu Thái Dũng MD 20785 USA
47   Nguyễn Tuấn Dũng   USA
48   Nguyễn Việt Dũng CA 92669 USA
49   Phan Anh Dũng TX 77573 USA
50   Phó Anh Dzũng MD 20650 USA
51   Nguyễn Phùng Duyên CA 95148 USA
52   Nguyễn Hữu Duyệt TX 75034 USA
53   Hoàng Công Dược SG VN
54   Thái Dưỡng CA 95035 USA
55   Phan Văn Đa IA50315 USA
56   Mai Văn Đạc    
57   Ngô Văn Đảng CA 92841 USA
58   Đặng Đình Đạt AB CDA
59   Lương Văn Đỉnh   VN
60   Nguyễn Văn Định    
61   Hồ Kim Đông LA 70056 USA
62   Nguyễn Hữu Tô Đồng AB CDA
63   Đoàn Hồng Đức CA 95051 USA
64   Đỗ Thành Đức    
65   Nguyễn Văn Đức TX 77084 USA
66   Lê Văn Được    
67   Thái Văn Được WA 98144 USA
68   Ngũ Hà CA 91731 USA
69   Phạm Ngọc Hà CA 90278 USA
70   Vương Hà   USA
71   Lê Văn Hà GA 30093 USA
72   Trịnh Văn Hai CT 06790 USA
73   Nguyễn Đình Hải CA 92844 USA
74   Phạm Phú Hải    
75   Phan Hồ Hải NJ 08807 USA
76   Trần Mạnh Hải SG VN
77   Trần Văn Hải CA 94536 USA
78   Trịnh Học Hải MA 02148 USA
79   Trương Văn Hải ( RV) SG VN
80   Trương Văn Hải ( Y ) CA 94087 USA
81   Đỗ Văn Hạnh CA 92844 USA
82   Võ Ngọc Hạnh CA 95111 USA
83   Nguyễn Nghĩa Hiệp CA 91801 USA
84   Bùi Thế Hiền TX 77478 USA
85   Bùi Huỳnh Hoa CA 90621 USA
86   Hồ Ngọc Hoa TX 75002 USA
87   Vũ Viết Hoà FL 33773 USA
88   Phạm Văn Hoan CA 92683 USA
89   Huỳnh Minh Hoàng    
90   Nguyễn Hoàng VA 22182 USA
91   Nguyễn Thanh Hoàng    
92   Nguyễn Đình Hồng CA 95133 USA
93   Nguyễn Trí Hồng NSW 2166 AUS
94   Trần Đức Hợp    
95   Lê Văn Huệ NY USA
96   Nguyễn Văn Huệ CA 95405 USA
97   Bùi Việt Hùng    
98   Dương Tấn Hùng   VN
99   Đỗ Thế Hùng SG VN
100   Hoàng Huy Hùng AZ 85044 USA
101   Nguyễn Hùng CA 93551 USA
102   Nguyễn Đức Hùng    
103   Phạm Văn Hùng FL 32826 USA
104   Trịnh Hùng TX 77365 USA
105   Võ Kiêm Huy ON CDA
106   Trần Cẫm Huyền CA 95148 USA
107   Nguyễn Ngọc Hứa ACT 2902 AUS
108   Ngô Tiến Hưng CA 95121 USA
109   Nguyễn Duy Hưng   VN
110   Huỳnh Phú Hữu MA 02145 USA
TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC TRANG KẾ