MỸ DU

 

Tôi cầm theo Đặc San Thiên Xứng số 24 - ấn bản July 2007 – trong đó có danh sách các Thiên Xứng 2, để làm cuộc hành trình sang đất Cờ Hoa, thăm bà con và bạn bè cùng khoá 19 Hải Quân Nha Trang.

Trước hết phải cám ơn tất cả các quan Đệ Nhị Thiên Xứng ở Hoa Kỳ đã thực hiện cho khóa 19 các đặc san Thiên Xứng từ những bản in sơ khai cho đến ấn bản thứ 24 vừa rồi, thật đặc sắc với hình bìa HQ 500 tuyệt đẹp, đã gợi lại những hình ảnh năm xưa và tạo nên mối thâm tình nồng thắm ngày hôm nay.

40 năm xa cách kể từ ngày rời trường mẹ Nha Trang để ra khơi, vẫy vùng trên 5 Vùng Duyên Hải, chiến đấu phục vụ Quê Hương không ngại gian khổ và đã có những con chim hải âu Đệ Nhị Thiên Xứng đã hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam từ Vùng 4 sông ngòi cho đến trận chiến Hoàng Sa chống bọn Trung Cộng xâm lăng.

Cuộc chiến tàn, những con chim hải âu khóa 19 đành phải bay ra khắp thế giới, đáp trên xứ người, tạo dựng lại môt cuộc sống mới cho gia đình nơi đất lành chim đậu.

Đất lành Hoa Kỳ có nhiều chim Đệ Nhị Thiên Xứng đậu nhất nên muốn gặp lại nhiều anh em cùng khóa thì tôi phải sang Hoa Kỳ.

Xa nhau gần nửa thế kỷ, bây giờ gặp lại có người tôi nhìn không ra, vì anh em tụi mình đã bước qua sáu bó, đầu bạc, thành ông nôi ông ngoại cả rồi, nhưng tình cảm vẫn khắn khít như anh em một nhà; đến tiểu bang nào cũng được các TX2 tạo cơ hội gặp gỡ nhiều anh em.

 Xin cảm ơn TX2 Mai Công Minh, Nguyễn Đình Cương ở San Jose, anh chi Ngô Sơn Khánh ở Washington DC, anh chi Nguyễn Văn Đức, anh chị Trương Bá Côn ở Houston, anh chị Bùi Ngọc Nở và TX2 Nguyễn Văn Oanh ở Nam Cali (Little Saigon). Có bạn lặn sâu nhưng vẫn bị tôi lôi lên là TX2 Bùi Huỳnh Hoa, cùng phòng Psi 10.

Cám ơn TX2 Nguyễn Nguyên Long (Đột) đã cho Long Đạo món quà tình nghĩa.

Vài hàng tường trình với các quan TX2.

 

TX2 Nguyễn Việt Long

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC