Quý Quan 19 kính mến,
 
        Bão sangsanee đổ bộ vào khu vực miền Trung VN. Gia đìinh mình nằm trong vùng tâm bão đi qua nên thiệt hại cũng khá nặng.
        Được sự quan tâm, tận tình giúp đởo của quý Quan, cả vật chất (10.600.000VND) lẫn tinh thần (liên tục nhận được điện thoại động viên của quý Quan        
         Tiến,Trực,Tâm, Dược,Hải...trong và sau cơn bão), mình vô cùng cảm động.
        Nay gia đình mình đã ổn định lại rồi.Từ tận đáy lòng gia đình mình xin chân thành biết ơn quý Quan
        Cầu chúc quý Quan luôn hạnh phúc, đầy đủ sức khoẻ.
 
         Thân kính.

         Ban tham mưu là: Trần Văn Hải và Lê Công Tâm

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC