Noi gương tiền nhân muôn đời anh dũng kiêu hùng.
Thiên Xứng Đệ Nhị cùng nhau tiến bước.
Ra khơi mênh mông, sóng to, trong cơn phong ba, bão bùng ta không sờn lòng vui nhịp sóng.

Noi gương tiền nhân muôn đời anh dũng kiêu hùng.
Thiên Xứng Đệ Nhị ngày nay viễn xứ.
Nhưng luôn bên nhau, giúp nhau, trong cơn gian truân, thái hòa, chúng ta cùng sánh bước tình chung.

Việt Nam ơi mẹ Việt Nam ơi con thương nhớ muôn đời. Biển mẹ ơi ôi biển mẹ ơi mây nước có còn xanh?
Việt Nam ơi mẹ Việt Nam ơi con nay mãi mong chờ. Biển mẹ ơi ôi biển mẹ ơi ngày nào được quang vinh?

Noi gương tiền nhân Thánh Trần rọi sáng muôn đời.
Thiên Xứng Đệ Nhị lòng không nản chí.
Luôn sống nêu danh Đức Trần, mãi bước theo chân giống nòi.
Ta muôn đời chiến sĩ Hải Quân.

Việt Nam ơi mẹ Việt Nam ơi con thương nhớ muôn đời. Biển mẹ ơi ôi biển mẹ ơi mây nước có còn xanh?
Việt Nam ơi mẹ Việt Nam ơi con nay mãi mong chờ. Biển mẹ ơi ôi biển mẹ ơi ngày nào được quang vinh?