Trình bày:

TX2 Trần PhướcVạn

Webmaster:

TX2 Võ Kiêm Huy

 

 

             

r it   
 

           

 

 

 

Chúng tôi một nhóm cựu SQHQ khóa 19 Đệ Nhị Thiên Xứng đồng cộng tác thực hiện trang web nầy với niềm tin nối lại vòng tay của cả khóa đang rải rác định cư khắp thế giới, kể cả VN, trước đây đã gián đoạn theo những thăng trầm của thời cuộc và chiến tranh. Dịp nầy chúng tôi vô vàn tri ơn các bạn đồng ngũ đã hy sinh vì tổ quốc, một số qua đời trong các trại tù cộng sản và một số được ghi nhận đã mất tích trên bước đường tìm tự do. Hy vọng những trang nầy đựơc đóng góp hữu hiệu, gíúp ích các bạn và các thân hữu chân thành tìm hiểu thêm sinh hoạt của khóa 19.
Chúng tôi rất hân hoan đón nhận các ý kiến thiết thực và xây dựng, để trang nầy được cải tiến hoàn hảo hơn.

Thư gởi về: Huy Vo

Đến viếng trang nầy bạn là người khách thứ: 

page hit counter